Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học lớp 6

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 83Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học lớp 6
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – SỐ HỌC 6
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Phân số bằng nhau.
Nhận biết được phân số bằng nhau.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
1
0,5đ
5%
Cộng, trừ, nhân, chia phân số. 
Nhận biết được số đối, số nghịch đảo, phân số tối giản.
Vận dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số. 
Vận dụng quy luật cộng, trừ, phân số để tính nhanh.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%
6
6đ
60%
1
1đ
10%
10
8,5đ
85%
Hỗn số. 
Đổi hỗn số ra phân số.
Trừ 2 hỗn số đơn giản.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
1
0,5đ
5%
2
1đ
10%
Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%
1
0,5đ
5%
6
6đ
60%
1
1đ
10%
13
10đ
100%
	Họ và tên:	 .. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
 Lớp : 6.
 MÔN: SỐ HỌC 6
Điểm
Lời phê của Giáo viên
I/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Số đối của là:
A.	B.	C.	D.
Câu 2: Số nghịch đảo của là: 	
A. 	B. 	C.	D. 
Câu 3: Hỗn số viết dưới dạng phân số là: 	 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Kết quả phép tính là : 
A. 2	B. 10	 	 	C . 	D. 
Câu 5: Rút gọn phân số đến tối giản là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho . Giá trị của x là:
A. 9	B. 16	C. –16	D. –9
II/ TỰ LUẬN: 
1) Thực hiện phép tính:
 a/ 	b/ 	 	c/ 	d/ 	
2) Tìm x, biết,
3) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là m. Chiều rộng kém chiều dài . 
 Tính diện tích mảnh đất đó. 
I Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
B
C
A
D
D
II. Tự luận ( 7 điểm) 
Câu
Nội dung trình bày
Điểm
1
(4đ)
a/ 
b/ 
c/ 	 
1đ
1đ
1đ
1đ
2
(2đ)
1đ
1đ
3
(1đ)
Chiều rộng của hình chữ nhật là: - = 5 (m)
Diện tích của hình chữ nhật đó là: 
 Đáp số : 32 m2
0,5đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra chuong 3tiet 93.doc