Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học 6 - Đề số 2 (tiết 93)

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học 6 - Đề số 2 (tiết 93)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số học 6 - Đề số 2 (tiết 93)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : ..	MÔN : SỐ HỌC 6 
Đề số : 2	 ( Tiết : 93 Tuần : 31 theo PPCT )
Họ và tên : 
Lớp : 6 
Điểm
Lời phê của thầy ( cô ) giáo
TRẮC NGHIỆM: ( 4 Đ ): Khoanh tròn kết quả ( A;B;C;D ) mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Cho số trong là :
A. 2	 B .4	 C. 8	 D. -8
Câu 2 : Cho dấu trong là :
A. > 	B. =	 C. <	D. không có 
Câu 3 : Số nghịch đảo của là 
A. 	B. 1	 C. 5	D. -5
Câu 4: Khi đổi -5ra phân số ta được 
A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 5 : Giá trị tổng : bằng :
A. 	B. -1	C. 	D. 
Câu 6: Phân số là tích của hai phân số :
A. 	B.	C. 	D. 
Câu 7: Biết thì x bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 1
Câu 8 : Giá trị biểu thức 
A. 	B. 	C. -1	D. 1
II. TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM )
Câu 1 : Tính giá trị biểu thức sau ( bằng cách hợp lý nếu có thể ):
A = 	
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C = 	
B = 
D = 
.
Câu 2 : Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích m2, chiều dài là m. Tính chu vi của tấm bìa đó.
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : ..	MÔN : SỐ HỌC 6 
Đề số : 2	 ( Tiết : 57 Tuần : 29 theo PPCT )
TRẮC NGHIỆM 
1. B	2. C	 3. C	4. A 5. C 	 6. D	 7. A	8. D
II. TỰ LUẬN
A = 	B = 
 = ( 1 điểm ) 	 = 	( 1 điểm )
	C = 	D = 
	 = 	 = 
	 = 	 = 
	 = 	 = 
	 = ( 1 điểm )	 = 
	 = ( 1 điểm)
Chiều rộng của tấm bìa là : 
 ( 1 điểm )
	Chu vi của tấm bìa là : 
 ( 1 điểm )

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 7.doc