Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số 6 - Tiết 93, tuần 31

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 92Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số 6 - Tiết 93, tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Số 6 - Tiết 93, tuần 31
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG	MÔN: Số 6	 
Đề số: 	( Tiết 93 Tuần 31 theo PPCT)
Họ và tên :
Lớp:
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
I/ TRẮC NGHIỆM ( 4 đ ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng. 
Kết quả phép tính là : A, 	B, 	 	C, 	D, 
Kết quả phép tính là : A, 	B, 	 	C, 	D, 
Kết quả phép tính là : A, 	B, 	 	C, 	D, 
Kết quả phép tính là : A, 	B, 	 	 C, 	D, 
Hỗn số được viết dưới dạng phân số là : A, 	B, C, 	D, 
Số nghịch đảo của là : 	 A,	B, 	 	 C, 	D, 
Kết quả phép tính là : A, 10	B,9	 	 C, 	D, 
Phân số được viết dưới dạng số thập phân là : 
A. 2,7 	B. 0,27	 C. 0,027 	D. Một đáp án khác 
B / PHẦN TỰ LUÂN (6 đ )
(3.5 đ ) Tính giá trị các biểu thức sau :
A =	( 1.5 đ )	B = 	( 1 đ )	C = 	 ( 1 đ )
( 1.5 đ ) Tìm x biết : 	 
(1 đ ) Tính một cách hợp lí : 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA BÀI 1 TIẾT
TRƯỜNG	MÔN: Số học 6	 
Đề số: 	( Tiết 93 Tuần 29 theo PPCT)
I, TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ)
Câu I: 
1 – C	2 – B	3 – D 4 - D
5 – D 6 – C 7- A 8- B
B / PHẦN TỰ LUÂN
Câu1: 	a, A =	b, B = 
 = 	 = 
 	 = 1đ	 = 	 0.5đ
 = 	0.5đ	 = == 0.5đ
c, C = = 0.25 đ
 = 4 - 0.25 đ
	 = 1- = 0.5đ
Câu2: 
 0.25đ
 0.25đ
 0.25đ 
 0.25đ
 x = -3 0.5đ
Câu3: 
 = 
 = (0.5đ)
 = 
 = = 0.5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 14.doc