Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích chương 1

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích chương 1
Họ và tên: Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH CHƯƠNG 1
Anh (chị) hãy chọn và khoanh vào đáp án đúng
Câu 1: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Với giá trị của m thì hàm số đồng biến trên 
 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Giá trị cực tiểu của hàm số là:
 	B. 	C. 4	D. 
Câu 5: Với giá trị nào của m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu.
 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Số cực trị của hàm số trên khoảng là:
1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:
0	B. 	C. 1	D. 3
Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:
0	B. 	C. 2	D. 
Câu 9: Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 điểm cực trị.
	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Đường tiệm cận ngang của đồthị hàm số là:
Trục Ox	B. Trục Oy	C. 	D. 
Câu 11: Số lượng đường tiệm cận đồ thị hàm số là:
1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 12: Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm A(- 3; 1).
 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Số giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số là:
1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 14: Tọa độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số là:
(0; 1)	B. (4; -3)	C. Cả A và B	D. (0; -1); (4; 3)
Câu 15: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:
 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:
(3; -2)	B. (3; 2)	C. 	D. 
Câu 17: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của nó với Ox có phương trình là:
 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại điểm đó có hệ số góc bằng 9.
(1; 1)	B. (-3; 3)	C. (1; 3)	D. (3; -1)
Câu 19: Với giá trị nào của m thì đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt.
 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Với giá trị nào của m thì đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt.
 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_trac_nghiem_GT_12_chuong_I_co_dap_an.doc