Đề kiểm tra 1 tiết – Chương I môn: Hình học 6

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 20/07/2017 Lượt xem 707Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết – Chương I môn: Hình học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết – Chương I môn: Hình học 6
TIẾT 14 : KIỂM TRA 45 
Ngày soạn: 25/11/2014
Ngày KT: 6B; 6C:..
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức hình học về đường thẳng, tia, đoạn thẳng. trung điểm của đoạn thẳng.
- Kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, lập luận và trình bày bài giải toán hình học.
- Thái độ: Tập tính kỷ luật, nghiêm túc trong kiểm tra.
 Phát hiện những chỗ sai sót của học sinh trong làm bài tập để tìm cách khắc phục
II. Ma trận ra đề
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1, Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng.
Số câu : 
Số điểm: 
Tỉ lệ %
1: 
2 điểm
 20%
2 : 
2.0 điểm
 20%
2 câu :
4.0 điểm
40%
2, Độ dài đoạn thẳng. Cộng hai đoạn thẳng.
Số câu : 
Số điểm: 
Tỉ lệ %
3
2.0 điểm
20%
1 câu
2.0 điểm
20%
3, Trung điểm của đoạn thẳng.
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
4a,b,c: 4điểm
40%
3 câu
4 điểm
40%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
4 câu
2 điểm
20%
1 câu
1,5 điểm
15%
4 câu
5,5 điểm
55%
9 câu
10 điểm
100%
Trường THCS Cẩm Ngọc	 Thứ ............. ngày............ tháng 11 năm 2015
Họ và tên : ...................... 	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG I
Lớp : 6/	 Môn: Hình học 6 
Điểm
Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo
 ĐỀ BÀI 
Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường đường thẳng . Trên lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó.
a) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần)
b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao?
c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B.
Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả. Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.
Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.
Câu 4 (4,0 điểm) Trên tia , vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3,5cm, OB = 7cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không.
b) So sánh OA và AB.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
BÀI LÀM 
III. ĐỀ BÀI 
Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường đường thẳng . Trên lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó.
a) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần)
b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao?
c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B.
Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả. Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.
Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.
Câu 4 (4,0 điểm) Trên tia , vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3,5cm, OB = 7cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không.
b) So sánh OA và AB.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
x
A
C
y
B
Nội dung
Điểm
1
a
Trên hình gồm có 6 tia : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy
0,5
0,5
b
Ay và By không phải là hai tia trùng nhau vì không chung gốc.
0,5
c
Hai tia đối nhau gốc B là Bx và By
0,5
2
a
A
C
B
Trên hình vẽ gồm có 3 đoạn thẳng là : AB ; BC ; AC
0,5
1,5
3
I
3cm
N
6cm
K
Điểm N nằm giữa hai điểm I và K, nên ta có
IK = IN + NK => IK = 3 + 6
IK = 9(cm)
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
4
a
O
A
B
x
Do điểm A và B nằm trên tia Ox mà OA < OB ( 3,5 < 7)
Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1)
0,5
0,5
0,5
b
Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B, nên ta có: OA + AB = OB
Suy ra: AB = OB – OA = 7 – 3,5 = 3,5(cm)
Vậy: OA = AB ( = 3,5cm) (2)
0,5
0,5
0,5
c
Từ (1) và (2) ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và B và cách đều hai điểm O và B 
BGH duyệt
Ngày
Vũ Thúy Oanh
Nên A là trung điểm của đoạn thẳng OB
0,5
0,5
IV. Tự rút kinh nghiệm:
..
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_tran_de_KT_chuong_I_hinh_hoc_lop_6.doc