Bộ 25 đề thi học kỳ 2 Toán 6 TP Hồ Chí Minh năm 2014 – 2015

doc 17 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 96Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ 25 đề thi học kỳ 2 Toán 6 TP Hồ Chí Minh năm 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ 25 đề thi học kỳ 2 Toán 6 TP Hồ Chí Minh năm 2014 – 2015
BỘ 25 ĐỀ THI HỌC KỲ 2 TOÁN 6 TPHCM NĂM 2014 – 2015
ĐỀ SỐ 1: QUẬN TÂN BÌNH, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính sau:
Bài 2: 	(1,75 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh còn lại bằng số học sinh trung bình (số học sinh còn lại gồm hai loại: khá, trung bình). Tính số học sinh mỗi loại?
Bài 4: 	(3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho .
Trong ba tia OA, OB, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo ?
Tia OA có là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox và Ot là tia phân giác của . Tính số đo ?
Bài 5: 	(0,25 điểm) Thực hiện phép tính: .
ĐỀ SỐ 2: QUẬN 11, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(2,5 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 18km và chiều rộng bằng của chiều dài. Tính chiều rộng và diện tích của khu đất?
Bài 4: 	(3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Om sao cho ; .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
So sánh và .
Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oh là tia đối của tia Ox. Tính ?
Bài 5: 	(0,5 điểm) Tính nhanh tổng sau:
ĐỀ SỐ 3: QUẬN BÌNH TÂN, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(4 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: (1 điểm) Cho với và . Tìm tất cả các số nguyên n sao cho A là số nguyên.
Bài 4: 	(2 điểm) Vẽ hai góc kề bù và , biết . Vẽ tia Oa là tia phân giác của .
Tính số đo .
Vẽ tia Ob là tia phân giác của . Tính số đo .
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xz có chứa tia Oy, vẽ . Hỏi tia Oy là tia phân giác của không? Vì sao?
ĐỀ SỐ 4: QUẬN 12, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính: 
Bài 2: 	(3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1,5 điểm) Một lớp học có 42 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Trong đó số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại.
Bài 4: 	(0,5 điểm) Tính .
Bài 5: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oz sao cho .
Tính số đo .
Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của .
Gọi Oy là tia đối của tia Ox và tia Om là tia phân giác của . Tính và cho biết là góc gì?
ĐỀ SỐ 5: QUẬN TÂN PHÚ, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính hợp lý:
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(2 điểm)
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: .
Cho hai phân số . Với giá trị nguyên nào của x thì hai phân số trên bằng nhau.
Bài 4: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Vẽ tia phân giác Ot của . Tính số đo ?
Hỏi tia Oy có là tia phân giác của góc nào không? Vì sao?
Bài 5: 	(0,5 điểm) Số thứ 2015 trong dãy số sau là số nào?
ĐỀ SỐ 6: QUẬN 6, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
Bài 2: 	(3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(2 điểm) Lan được mẹ cho 20000 ngàn đồng mua dụng cụ học tập. Lan đã dùng số tiền để mua 1 quyển tập. Số tiền còn lại bạn dùng mua viết và để dành lại 2000 ngàn đồng.
Hỏi quyển tập giá bao nhiêu tiền?
Bạn Lan mua được 2 cây viết. Hỏi mỗi cây viết giá bao nhiêu tiền?
Bài 4: 	(2 điểm) Vẽ hai góc kề bù và sao cho .
Tính số đo ?
Vẽ Ot là tia phân giác của . Tính ?
Tính số đo ?
ĐỀ SỐ 7: QUẬN 10, NĂM 2014 – 2015 
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(2,5 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(2 điểm) Tổng số học sinh của một trường là 900. Biết số học sinh giỏi bằng số học sinh của toàn trường, số học sinh khá bằng 40% số học sinh của trường.
Tính số học sinh giỏi, số học sinh khá của trường.
Biết số học sinh trung bình bằng 2 lần số học sinh giỏi, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh trung bình và số học sinh yếu của trường đó.
Bài 4: 	(2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ .
Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính .
Tia Ot có là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Om là tia phân giác của , tia On là tia phân giác của . Tính .
Bài 5: 	(0,5 điểm)
Quy ước: năm thứ nhất trước công nguyên là năm , năm thứ hai trước công nguyên là năm thứ ,
Theo tài liệu để lại: Ông Archimedes là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm và mất năm . Em hãy tính xem ông sống thọ bao nhiêu tuổi?
ĐỀ SỐ 8: HUYỆN HÓC MÔN, NĂM 2014 – 2015 
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1 điểm) Một quãng đường dài 120km. Người ta đã trải nhựa quãng đường đó.
Tính quãng đường đã được trải nhựa.
Tính quãng đường còn lại chưa được trải nhựa.
Bài 4: 	(1 điểm) So sánh: và 
Bài 5: 	(2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho .
Chứng tỏ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của .
Gọi Om là tia đối của tia Ox, Or là tia đối của tia Oy. Tính .
ĐỀ SỐ 9: QUẬN 1, NĂM 2014 – 2015
Bài 1:	(3 điểm) Tính bằng cách hợp lý (nếu có thể):
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(2 điểm) Nhân kỉ niệm 40 năm thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5 các siêu thị và cửa hàng giảm giá hàng loạt các mặt hàng, Linh được mẹ đưa đi cửa hàng mua đồ giảm giá, mẹ mang theo 1 triệu đồng. Mẹ muốn mua một túi xách giá 560 nghìn đồng hiện đang được giảm giá 50%. Linh muốn mua một một quyển sách song ngữ giá 250 nghìn hiện đang giảm giá 30% và một đôi giày giá 680 nghìn đồng hiện đang giảm giá 20%. Hỏi hai mẹ con có đủ tiền để mua hết ba món đó không?
Bài 4: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho .
Tính số đo .
Gọi Om là tia phân giác của . Tính số đo của và .
Vẽ tia On là tia đối của tia Oy. So sánh và .
Bài 5: 	(0,5 điểm) Cho .
ĐỀ SỐ 10: TRẦN ĐẠI NGHĨA, NĂM 2014 – 2015
Bài 1:	(2 điểm) Thực hiện phép tính hợp lý:
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1 điểm) Rút gọn phân số: 
Bài 4: 	(1 điểm) So sánh hai phân số: và 
Bài 5: 	(1 điểm) Cộng cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được phân số . Tìm n.
Bài 6: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz, Ot sao cho .
Chứng tỏ tia Oz nằm giữa hai tia Oy, Ot.
Vẽ tia Om sao cho Ot là tia phân giác . Gọi Om’ là tia đối của tia Om. Chứng tỏ rằng tia Oy là tia phân giác của .
Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. So sánh và .
ĐỀ SỐ 11: QUẬN 3, NĂM 2014 – 2015 
Bài 1: 	(2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(2,5 điểm) Tìm số nguyên x, biết:
Bài 3: 	(1 điểm) Tính 
Bài 4: 	(2 điểm) Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.
Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6B.
Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.
Bài 5: 	(2 điểm) Vẽ hai góc kề bù và sao cho .
Tính số đo .
Vẽ Om là tia phân giác của . Tính số đo .
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Om không chứa điểm C. Vẽ .
Chứng tỏ On là tia phân giác của .
ĐỀ SỐ 12: QUẬN GÒ VẤP, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1,5 điểm) Một đội công nhân thi công làm một đoạn đường trong ba ngày. Ngày thứ nhất làm được đoạn đường. Ngày thứ hai làm được 45% đoạn đường. Ngày thứ ba làm 360m đường thì hoàn thành công việc.
Tính chiều dài cả đoạn đường đã thi công.
Tính chiều dài phần đường đã thi công trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai.
Bài 4: 	(1 điểm) Gọi M là tập hợp các số nguyên m. Tìm số phần tử của tập hợp M biết:
Bài 5: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Mx vẽ hai tia My, Mz sao cho .
Tính số đo , đó là loại góc gì?
Vẽ tia Mt là tia đối của tia Mz. Tính số đo .
Vẽ tia Mk là tia phân giác của . Tính .
ĐỀ SỐ 13: QUẬN PHÚ NHUẬN, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(2,5 điểm) Thực hiện phép tính: 
Bài 2: 	(2,5 điểm) Tìm x, biết:
 (với x là số nguyên)
Bài 3: 	(2 điểm) Khối 6 của một trường có 420 học sinh gồm: trung bình, khá, giỏi. Biết số học sinh trung bình chiếm tổng số học sinh cả khối và số học sinh khá chiếm tổng số học sinh cả khối. Tính số học sinh giỏi khối 6.
Bài 4: 	(1 điểm) Tìm số nguyên n sao cho phân số có giá trị là số nguyên.
Bài 5: 	(2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo .
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Tính .
Vẽ tia Ot là tia phân giác của . Tính .
ĐỀ SỐ 14: QUẬN 9, NĂM 2014 – 2015 
Bài 1:	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(2 điểm) Hưởng ứng phong trào “Góp đá xây dựng Trường Sa”, học sinh trường em ủng hộ được 4 triệu đồng. Trong đó học sinh khối 9 ủng hộ 25% tổng số tiền, khối 8 ủng hộ được số tiền khối 9 và bằng số tiền của khối 7 ủng hộ. Còn lại là số tiền ủng hộ của học sinh khối 6. Hỏi mỗi khối ủng hộ được bao nhiêu tiền?
Bài 4: 	(2 điểm) Cho và kề bù, biết .
Tính số đo .
Gọi Ot là tia đối của tia Ox. So sánh số đo và .
Vẽ Om là tia phân giác của góc . Tính số đo .
ĐỀ SỐ 15: TRƯỜNG, QUẬN BÌNH THẠNH, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Tính:
Bài 2: 	(3 điểm) 
Bài 3: 	(2 điểm) Một cửa hàng bán một số mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán số mét vải. Ngày thứ hai bán số mét vải. Ngày thứ ba bán 40 mét vải.
Tính tổng số mét vải cửa hàng đã bán trong cả 3 ngày.
Tính số mét vải cửa hàng đã bán trong ngày thứ nhất.
Bài 4: 	(2 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho và .
Tính .
Vẽ Ot là tia phân giác của . Tính .
Gọi Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính .
ĐỀ SỐ 16: TRƯỜNG, QUẬN THỦ ĐỨC, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(2,75 điểm)
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x biết:
Bài 3: 	(1,25 điểm)
	Lớp 6A có 40 học sinh. Cuối học kì II gồm có 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp và số học sinh giỏi cũng bằng số học sinh khá. 
Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Bài 4: 	(3,75 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho .
Trong ba tia Ox, OA, OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc AOB.
Tia OA có là tia phân giác của góc Xob không? Vì sao?
Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo góc Xod.
Bài 5: (0,25 điểm) Thực hiện phép tính sau:
ĐỀ SỐ 17: TRƯỜNG, QUẬN 2, NĂM 2014 – 2015 
Bài 1:	(3 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x biết:
Bài 3: 	(2 điểm) Một lớp 6 có 40 học sinh gồm bốn loại: giỏi, khá, trung bình và yếu. Số học sinh khá chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 60% số học sinh khá. Số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh trung bình là 4 học sinh. Tính số học sinh giỏi và số học sinh yếu của lớp.
Bài 4: 	(1 điểm) Cho n là một số nguyên.
Với giá trị nào của n thì là phân số?
Tìm các giá trị của n để có giá trị là số nguyên?
Bài 5: 	(2 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Ot sao cho , .
Tính số đo của góc tOy.
Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox, tính số đo của góc yOz.
ĐỀ SỐ 18: TRƯỜNG , QUẬN 4, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1,5 điểm) Một trường THCS sơ kết học kì 1, có 360 học sinh đạt loại khá. Số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Số học sinh yếu bằng 5% số học sinh khá.
Tính số học sinh giỏi, học sinh yếu của trường.
Trường không có học sinh kém. Tính tổng số học sinh của trường, biết rằng tổng số học sinh giỏi, khá và yếu bằng số học sinh trung bình.
Bài 4: 	(3 điểm) Vẽ tia Oa. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho .
Tính số đo góc bOc.
Vì sao tia Ob là tia phân giác của góc aOc?
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ob và tia On là tia đối của tia Oc. So sánh góc mOn và góc aOb.
ĐỀ SỐ 19: TRƯỜNG , QUẬN 5, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:
Bài 2: (3 điểm) Tìm x trong mỗi trường hợp sau:
.
Bài 3: (2 điểm) Một lớp học có 45 học sinh được phân thành ba loại: giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá chiếm 62,5% tổng số học sinh khá và giỏi. Hãy tính số học sinh giỏi của cả lớp.
Bài 4: (2 điểm) Trên một nửa mặt phẳng bờ Ox vẽ các tia Oy, Ok sao cho , . 
Chứng tỏ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ok. Tính số đo .
Vẽ tia Om sao cho tia Ox là phân giác của . Tính số đo . Vẽ hình đúng.
ĐỀ SỐ 20: TRƯỜNG , QUẬN 8, NĂM 2014 – 2015 
Bài 1: (3 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: 
Bài 3: (2 điểm) Bạn An đọc một số quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang, ngày thứ hai đọc số trang, ngày thứ ba đọc hết 40 trang còn lại. 
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất; của ngày thứ hai.
Bài 4: (1 điểm) Vẽ tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB = 3cm, BC = 4cm, CA = 5cm. Xác định số đo các góc ABC.
Bài 5: (1,75 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Tính góc yOz.
Vẽ Ot là tia đối của tia Ox. Tia Oz có là tia phân giác của góc yOt không? Vì sao?
Bài 6: (0,25 điểm) Tìm để số là số nguyên tố chẵn.
ĐỀ SỐ 21: TRƯỜNG , QUẬN 7, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(2 điểm) Bạn An đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc được số trang, ngày thứ hai đọc số trang còn lại, ngày thứ ba đọc hết 30 trang còn lại.
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất? Ngày thứ hai?
Bài 4: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho .
Tính số đo góc yOz.
Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOt.
Vẽ Oh là tia đối của tia Oy. So sánh và .
Bài 5: 	(0,5 điểm) Tính tích:
ĐỀ SỐ 22: TRƯỜNG , HUYỆN CỦ CHI, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính: 
Bài 2: 	(3 điểm) Tìm x, biết:
Bài 3: 	(1,5 điểm) Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó học sinh giỏi chiếm 20% tổng số học sinh của lớp, học sinh khá bằng số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình.
Tính số học sinh giỏi, số học sinh khá.
Tính tỉ số của học sinh trung bình và học sinh khá.
Bài 4: 	(0,5 điểm) 
	Cho . So sánh A với .
Bài 5: 	(2 điểm) Vẽ góc xOy = 800, tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz = 300.
Tính số đo của góc yOz.
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, tính góc yOm.
Vẽ tia On là tia phân giác của góc yOm. Tính góc xOm.
ĐỀ SỐ 23: TRƯỜNG , HUYỆN BÌNH CHÁNH, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính sau: 
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x biết: 
Bài 3: 	(1,5 điểm) Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại?
Bài 4: 	(3,25 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho .
Trong ba tia Ox, OA, OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc AOB.
Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? Vì sao?
Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc AOB. Tính số đo góc AOt và góc BOt.
Bài 5: 	(0,25 điểm) 
	.
ĐỀ SỐ 24: TRƯỜNG , HUYỆN NHÀ BÈ, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện từng bước các phép tính: 
Bài 2: 	(1 điểm) Tìm x biết: 
Bài 3: 	(2 điểm) Cuối học kì hai, lớp 6A có ba loại học sinh: giỏi, khá, trung bình số học sinh giỏi bằng số học sinh khá và trung bình. Số học sinh khá số học sinh cả lớp. Biết rằng số học sinh trung bình là 5 em. Tính tổng số học sinh cả lớp, số học sinh giỏi, khá.
Bài 4: 	(3 điểm) Cho góc bẹt . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy vẽ hai tia Oz và Ot sao cho và .
Tính .
Kẻ Om là tia phân giác của và On là tia phân giác của . Tính .
Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia Oz có bờ là đường thẳng xy, kẻ Op sao cho . Chứng minh rằng Op là tia phân giác của .
Bài 5: 	(1 điểm) Sử dụng máy tính điện tử, hãy tính:
ĐỀ SỐ 25: TRƯỜNG , HUYỆN CẦN GIỜ, NĂM 2014 – 2015
Bài 1: 	(3 điểm) Thực hiện phép tính:
Bài 2: 	(2 điểm) Tìm x biết: 
Bài 3: 	(2 điểm) Để giúp các bạn miền Trung bị lũ lụt, các bạn học sinh của lớp 6 đã quyên góp được một số bộ sách giáo khoa. Lớp 6A góp được 36 bộ sách. Số bộ sách lớp 6B quyên góp được bằng của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả 3 lớp quyên góp được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?
Bài 4: 	(2 điểm) Cho hai góc kề bù và và góc .
Tính số đo góc .
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ BC chứa tia OA, vẽ . Tính số đo .
Bài 5: 	(1 điểm) 
	Tính: .

Tài liệu đính kèm:

  • doc25_de_thi_Toan_6_HK_2_nam_hoc_20142015_TP_Ho_Chi_Minh_Office_Word_2003.doc