Bài kiểm tra số 2 môn: Đại số 6 - Đề số: 2

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra số 2 môn: Đại số 6 - Đề số: 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra số 2 môn: Đại số 6 - Đề số: 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . 
Điểm:
Lời phê của thầy (cô)
TRƯỜNG THCS . . . . . . . . 	MÔN: ĐẠI 6
Đề số: 2 	Tiết 93 tuần 31
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 
1) Hỗn số -523 được viết dưới dạng phân số là: 
	A. -143	B. 03	C. -303	D. -173
 2) Số đối của -3 là số: 
	A. -31 	B.3 	C. 1-3 D. 13
3) Phân số -4524 được viết dưới dạng phân số tối giản là: 
	A. -158	B. -815	C. 158	D. -53
4) Phân số -3100 được viết dưới dạng số thập phân là: 
	A. -3,0	B. 0,3	C. -0,03	D. -0,3
5) Kết quả của phép tính 56·76 là: 
	A. 126	B. 356	C. 1236	D. 3536
6) Phân số 195 được viết dưới dạng hỗn số là: 
	A. 3 45	B. 435	C. 543	D. 534
7) Cho: -45 ⬚-65 . Trong ô vuông ta điền ký hiệu: 
	A. 	C. =	 
8) Phân số 35 được viết dưới dạng phần trăm là: 
	A. 6%	B. 0,6%	C. 60%	D. 0,06%
II/ TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1: (4 điểm) 	Thực hiện các phép tính 
a) 35 + 14 b) 56· 1225 	 c) 35 - 710 	 d) 127 :11314 
Bài 2: (2 điểm) 	Tính giá trị biểu thức: 
	A = 4815 + 2715 	B = 718 ·175 + 75· 28 - 45 ·78 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT 
	MÔN: ĐẠI 6
I/ TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng được 0,25đ) 
	1D, 	2B , 	3A, 	4C, 	5D , 	6A, 	7B, 	8C
II/ TỰ LUẬN: 
Bài 1: (Mỗi câu đúng được 1 điểm) 
a) 35 + 14 	 	 b) 56 . 1225 	 c) 35- 710
=12+520 (0,75đ) = 5.126.25 (0,25đ) 	 =35 + -710 (0,25đ)
=1720 (0,25đ) 	 = 1.21.5 (0,25đ)	=6+720 (0,5đ)
 	 = 25 (0,25đ) 	 = 1320 (0,25đ) 
d)127 :11314 
= 97: 2714 (0,25đ) 
= 97. 1427 (0,25đ) 
= 9.147.27=1.21.3 (0,25đ)
= 23 (0,25đ)
Bài 2: Mỗi câu đúng được 1 điểm
A=4815+2715 	B=718.175+75.218-45.718
=4+2+815+715 (0,5đ) 	 =718.175+718.25-718.45 (0,25đ)
=6+1515=6+1 (0,25đ)	 =718.175+25-45 (0,25đ = 7 (0,25đ) =718.155=1718.3 (0,25đ) 	 =76 (0,25đ)
 (HS làm cách khác nếu đúng cũng cho điểm tối đa) 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 11.doc