Bài kiểm tra số 1 môn: Đại số 6 - Đề số: 1

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra số 1 môn: Đại số 6 - Đề số: 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra số 1 môn: Đại số 6 - Đề số: 1
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	BÀI KIỂM TRA SỐ 1
TRƯỜNG THCS . . . . . . . . 	MÔN: ĐẠI 6
Đề số: 1 	Tiết 93 tuần 31
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . 
Điểm:
Lời phê của thầy (cô)
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 
 1) Số đối của 5 là số: 
	A. 15 	B. 51 	C. -5 D. -15
2) Phân số 13100 được viết dưới dạng số thập phân là: 
	A. 1,3	B. 0,13	C. 0,013	D. 0,0013
3) Hỗn số -315 được viết dưới dạng phân số là: 
	A. -165	B. -145	C. 25	D. -155
4) Phân số -3645 được viết dưới dạng phân số tối giản là: 
	A. -1215	B. -49	C. 45	D. -45
5) Kết quả của phép tính 27+17 là: 
	A. 249	B. 27	C. 37	D. 314
6) Phân số 235 được viết dưới dạng hỗn số là: 
	A. 534	B. 435	C. 453	D. 345
7) Cho: -89 ⬚-79 . Trong ô vuông ta điền ký hiệu: 
	A. >	B. =	C. <	 
8) Phân số 425 được viết dưới dạng phần trăm là: 
	A. 16%	B. 1,6%	C. 0,16%	D. 0,016%
II/ TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Bài 1: (4 điểm) 	Thực hiện các phép tính 
a) 25 + 13 b) 415· 38 	 c) 54 - 38 	 d) 315 :2215 
Bài 2: (2 điểm) 	Tính giá trị biểu thức: 
A = 61522 + 5722 	B = 527 ·173 + 53· 527 - 43 ·527 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT 
	MÔN: ĐẠI 6
I/ TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng được 0,25đ) 
	1C, 	2B , 	3A, 	4D, 	5C , 	6B	, 7C, 8A
II/ TỰ LUẬN: 
Bài 1: (Mỗi câu đúng được 1 điểm) 
a) 25 + 13 	 	 b) 415 . 38 	 c) 54 + 38
=10+315 (0,75đ) = 4.315.8 (0,25đ) 	 =54 + -38 (0,25đ)
=1315 (0,25đ) 	 = 1.15.2 (0,25đ)	=10+(-3)8 (0,5đ)
 	 = 110 (0,25đ) 	 = 78 (0,25đ) 
d)315 :2215 
= 165: 3215 (0,25đ) 
= 165. 1532 (0,25đ) 
= 16.155.32=1.31.2 (0,25đ)
= 32 (0,25đ)
Bài 2: Mỗi câu đúng được 1 điểm
A=61522+5712 	B=527.173+53.527-427.53
=6+5+1522+722 (0,5đ) 	 =527.173+53.527-527.43 (0,25đ)
=11+2222=11+1 (0,25đ)	 =527.173+53-43 (0,25đ = 7 (0,25đ) =12 (0,25đ) 	 =527.183=527.6 (0,25đ)
	109 (0,25đ)
 (HS làm cách khác nếu đúng cũng cho điểm tối đa) 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 10.doc