Bài giảng Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (tiếp)

docx 2 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 643Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (tiếp)
Chương I. Quang học (phần 1)
Bài 1. Nhận biết ánh sáng- Nguồn sáng và vật sáng
Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đú vào mắt ta.
Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và nhứng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó
Bài 2. Sự truyền ánh sáng 
- Đường truyền của ỏnh sỏng trong khụng khớ là đường thẳng
Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.
Trong thực tế ta khụng thể nhỡn thấy một tia sỏng mà chỉ nhỡn thấy chựm sỏng gồm rất nhiều tia sỏng hợp thành. Một chựm sỏng hẹp gồm nhiều tia sỏng song song cú thể coi là một tia sỏng.
Chùm sỏng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.
Chùm sỏng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
Chùm sỏng phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.
Bài 3. ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
Nhật thực toàn phần (hay một phần ) quan sát được ở chỗ có bóng tối ( hay bóng nửa tối ) của Mặt trăng trên Trái đất.
Nguyệt thực xảy ra khi Mặt trăng bị Trái đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng.
Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng
Hiện tượng xẩy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.
Hỡnh của một vật quan sỏt được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.
Định luật phản xạ ánh sáng:
+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
+ Góc phản xạ bằng góc tới
Bài 5. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và có độ lớn bằng vật.
Điểm sỏng và ảnh của nú tạo bởi gương phẳng cỏch gương một khoảng bằng nhau.
* Giải thớch sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng:
Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả cỏc điểm trờn vật.
Bài 7. Gương cầu lồi
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, khụng hứng được trờn màn chắn.
ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cú cựng kớch thước.
Chiếu 1 chựm sỏng song song lờn gương cầu lồi ta được chựm sỏng phản xạ phõn kỡ và ngược lại.
Bài 8. Gương cầu lõm
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lừm cú thể là ảnh ảo, hoặc ảnh thật.
ảnh ảo tạo bởi gương cầu lừm lớn hơn vật.
- Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành 1 chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại có thể biến đổi một chùm tia tới phân kỡ thành 1 chùm tia phản xạ song song. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxtom_tat_ly_thuyet_chuong_1_vat_ly_7.docx