50 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8

pdf 21 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "50 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
50 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 8
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 1 
NGÀY HỌC THỨ 01 
Bài 1. Giải các phương trình hoặc bất phương trình sau đây: 
 1). 3x + 2 = 2x + 3 2). ( )
1 3 5
2x 3 x 2x 3 x
− =
− −
 3). 2 x 4
4
−
< 4). 
2
2
3x 2 2 6x
3x 2 3x 2 9x 4
−
− =
− + −
5). 7x 2 x 22x 5
3 4
− −
− ≤ − 6). x 3− = -3x + 15 
Bài 2. 
1). Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 
giờ. Tính khoảng cách AB, biết rằng vận tốc dòng nước là 2km/h. 
2). Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm 
việc trong 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 24 km/h . Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 
30 phút. Tính quãng đường AB. 
Bài 3. 
1). Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16cm, BC = 12cm. Từ A kẻ AH BD⊥ . 
 a). Chứng minh: ∆AHB δ ∆BCD 
b). Tính độ dài đoạn thẳng AH. 
2). Cho ∆ABC vuông tại A. Đường cao AH. Gọi I, K lần lượt là hình chiếu của H lên 
AB và AC . 
a). Chứng minh AIHK là hình chữ nhật. 
b). Chứng minh AH2 = BH·CH. 
c). Chứng minh ∆AIK δ ∆ACB. 
d). Tính diện tích của ∆AIK, biết BC = 10cm, AH = 4cm. 
Bài 4: Cho 2 2a b 1+ = . Chứng minh ( )2a b 2+ ≤ . 
 ---------- HẾT ---------- 
+ Tải file về máy: 15.000đ/đề 
+ Xem trực tuyến: 50.000đ xem được 50 đề 
Liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 2 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 3 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 4 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 5 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 6 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 7 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 8 
NGÀY HỌC THỨ 02 
Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau 
 1). + − =
− −
x 2 1 2
x 2 x x(x 2)
 2). 6 2xx 3 
5
−
− ≤ 
 3). x2 - 5x +4 = 0 4). ( )4x 3 x 2 7 x− − = − 
 5). 2
x x 1 3
x 2 x 2 x 4
−
− =
− + −
 6). 7x+1 16 8x− − = − 
Bài 2: 
1). Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường mất 50 phút. Nếu đi xe đạp mất 0,3 giờ. 
Tính đoạn đường từ nhà đến trường ? Biết rằng xe đạp đi nhanh hơn đi bộ là 8 km/h. 
2). Một ôtô xuất phát từ A lúc 5h và dự định đi đến B lúc 12h cùng ngày. Ôtô đi hai 
phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h. Để đến B đúng dự định ôtô 
phải tăng vận tốc thêm 10 km/h trên đoạn đường còn lại. Tính độ dài quãng đường 
AB? 
Bài 3: 
1). Cho ∆ ABC vuông tại B, đường phân giác AD (D∈BC), kẻ CK vuông góc với 
đường thẳng AD tại K. 
a). Chứng minh ∆BDA δ∆KDC, từ đó suy ra DB DK=
DA DC
b). Chứng minh ∆DBK δ ∆DAC 
 c). Hãy tính độ dài của các đoạn thẳng DB, DC nếu biết AB = 3cm, AC = 5cm 
2). Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có đường chéo DB vuông góc với cạnh 
bên BC tại B, biết AD = 3 cm, AB = 4 cm. 
a). Chứng minh ∆ ABD đồng dạng với ∆ BDC. 
b). Tính độ dài DC. 
c). Gọi E là giao điểm của AC với BD. Tính diện tích AED∆ . 
Bài 4: Cho các số dương x, y thỏa mãn x + y =1. 
Tìm giá trị nhỏ nhất của 
221 1P = 2x 2y
x y
  
+ + +  
   
. 
 ---------- HẾT ---------- 
+ Tải file về máy: 15.000đ/đề 
+ Xem trực tuyến: 50.000đ xem được 50 đề 
Liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 9 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 10 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 11 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 12 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 13 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 14 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 15 
NGÀY HỌC THỨ 03 
Bài 1: Giải các phương trình hoặc bất phương trình sau đây: 
 1). 3x + 2 = 2x + 3 2). (x + 3)(2x – 4) = 0 
 3). 2 x 5x
4
−
< 4). ( )
1 3 5
2x 3 x 2x 3 x
− =
− −
5). ( )5x 3 4 2 1 2x− = − −
6). x2 – 3x + 2 = 0 
7). ( )
x 1 x 5
x x 2 x x 2
− −
− =
+ +
 8). 5 13 1
10 3
x x +
− = +
9). 2x 3 x 11
4 3
− −≥ − . 
Bài 2a: Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 42 học sinh chia thành hai tốp: Tốp thứ 
nhất dọn vệ sinh sân trường và tốp thứ hai cuốc đất. Biết rằng tốp thứ nhất đông hơn 
tốp thứ hai là 6 bạn. Hỏi tốp dọn vệ sinh sân trường có bao nhiêu bạn? 
Bài 2b: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về, người đó đi với 
vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB. 
Bài 3a: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 2,5 cm, AD = 3,5 cm, BD = 5 cm 
và  DAB DBC= . 
1). Chứng minh: ∆ ADB đồng dạng với ∆ BCD 
2). Tính độ dài các cạnh BC và CD 
3). Tính tỉ số diện tích hai tam giác ∆ ADB và ∆ BCD. 
Bài 3b: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm, BC = 6 cm. Vẽ đường cao AH của 
tam giác ADB. 
1). Chứng minh: ∆ AHB đồng dạng với ∆ BCD. 
2). Chứng minh: AH.BD AB.BC= . Tính độ dài AH. 
3). Tính AHB
BCD
S
S
∆
∆
? 
Bài 4a: Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c tùy ý, ta có: 
a2 + b2 + c2 + 3 ≥ 2(a + b + c). 
Bài 4b: Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh rằng: 1 1 1 9
a b c
+ + ≥ 
HẾT 
+ Tải file về máy: 15.000đ/đề 
+ Xem trực tuyến: 50.000đ xem được 50 đề 
Liên hệ: thaydo.online@gmail.com 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 16 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 17 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 18 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 19 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 20 
50 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 
Thầy đồ online: https://sites.google.com/site/thaydoonline (thaydo.online@gmail.com) 21 
Click vào đây để xem thông tin chi tiết

Tài liệu đính kèm:

  • pdf50DE_new.pdf